Ekologie a úklid

Proč ekologické prostředky
Jistě si každý z nás již položil otázku, proč všichni šílí po ekologických nebo bio produktech? Je to jen módní záležitost, nebo na tom snad něco bude? Je to snaha o sebeuvědomění a ohledy k životnímu prostředí?
Ochrana životního prostředí je hlavním důvodem, proč se tímto tématem zabýváme, neboť látky obsažené v používaných prostředcích se následně dostávají do čistíren odpadních vod a poté do okolního prostředí.  Kromě ochrany životního prostředí se téma úklidu dotýká také otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Je důležité se zamyslet, nad dostupností ekologických výrobků. Takový „Ekologicky šetrný" prostředek je zbytečné dovážet ze zahraničí, kdy náklady spojené s přepravou mohou navýšit natolik uhlíkovou stopu, že šetrnost k životnímu prostředí se vytrácí. Proč jej dovážet z daleka, když jej lze snadno vyrobit i u nás. Navíc nákupem výrobků z vlastní země podporujeme i místní ekonomiku.
 
Výběr prostředku – ekologické značení
Současný trh již nabízí celou řadu nejrůznějších ekologických produktů od kravského hnoje, přes eko a bio potraviny, až k ekologickým kosmetickým a čistícím prostředkům. Můžeme se setkat s různou kvalitou od čistě přírodních produktů, jejichž trvanlivost a účinnost nemusí být zaručena až po produkty, u kterých jsou jednotlivé složky nahrazeny ekologicky šetrnějšími látkami při zachování si užitných vlastností. Orientaci v těchto produktech nám mohou usnadnit jednak oficiální ekoznačky, ale i vlastní enviromentální tvrzení (VET). Ani výrobky s ekoznačkou, které jsou povinny vyhovět řadě kritérií, nejsou zcela neškodné, ale jejich dopad na životní prostředí je nižší než u běžných produktů.
Výrobky s vlastním enviromentálním tvrzením musí prokázat, že vyhovují prezentovaným kritériím. S ohledem na životní prostředí jsou hlavní otázkou biodegradabilita tedy rozložitelnost prostředku a ekotoxicita neboli toxicita pro organizmy, zejména vodní.
Ekologické výrobky jsou samozřejmě dostupné v recyklovatelných obalech a u kosmetických produktů je dlouhodobě hodnocena i dráždivost kůže a kontaminace patogenními organismy.
Aby se úklid povedl
Téměř každý si přeje uklidit rychle a bez velké námahy. Ani s ekologickými prostředky neznamená úklid dřinu našich babiček.
Na výslednou efektivitu úklidu má vliv samozřejmě více faktorů, jako např. typ prostředku, způsob aplikace, doba a teplota působení, mechanická síla.
Prvním základním krokem k úspěchu je správně zvolený prostředek, ačkoliv je v dnešní univerzální době poptávka po univerzálním čistícím prostředku, není univerzálnost nejlepším řešením, neboť je většinou zapotřebí odstranit více typů nečistot např. mastnota, zbytky jídel, vodní kámen apod. Univerzální výrobek pak musí obsahovat více „silnějších“ látek, aby si poradil se vším najednou. Naopak výhody specializovaného produktu jsou pak v tom, že působí efektivně na určitý typ znečištění, poradí si s ním rychleji s menším množstvím „chemie“.
Dalším krokem je způsob, jakým budeme prostředky používat. Všichni výrobci udávají na etiketách svých výrobků možnosti používání a návody jak nejlépe a efektivně daný výrobek použít. Je pryč doba, kdy jsme „od oka“ lili barevné a voňavé tekutiny do připraveného kbelíku a tímto roztokem jsme umyli vše, co jsme viděli. Vývoj mycích a čisticích prostředků je dnes již tak daleko, že skutečně stačí pouhých několik mililitrů koncentrátu na to, abychom dokonale umyli podlahu, okna, dřez, varnou desku a podobně. Jinými slovy: je velmi důležité číst a dodržovat všechny informace, které výrobce uvádí a dodržovat postupy pro daný produkt a znečištěný povrch. Především v profesionálním úklidu správné dávkování zajišťuje dokonalou účinnost a úspory.
Také způsob, jakým prostředky nanášíme, se za uplynulé roky podstatně změnil. Objevily se například mikrovláknové utěrky, nové tvary mopů a různé čistící pomůcky. Klasický hadr, který používala naše babička, se ze sortimentu vytratil. Nové materiály, jako mikrovlákna, dokáží nečistoty skutečně odstranit z povrchů, nikoliv jen rozetřít.